Copyright

Door het bezoeken en/of het gebruiken van onze website heeft de bezoeker kennis genomen van het volgende, dit begrepen en hiermee ingestemd:

Copyright Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te kopiëren/verveelvoudigen en/of openbaar te maken etc. zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Marc Tummers Makelaardij.

Bij schending van deze rechten kan Marc Tummers Makelaardij een boete van € 250,- per dag in rekening brengen.